អំពី សណ្ឋាគារ


សណ្ឋាគារ អីនធើខនធីណិនថល ភ្នំពេញ គឺជា សណ្ឋាគារ ដ៏ ល្អ ប្រណិត មួយ ដែល មានទីតាំង នៅ ចំកណ្តាល បេះដូង នៃ រាជធានី ភ្នំពេញ ជា ទីក្រុង ដ៏ ធំ ជាង គេ នៅ ក្នុង ព្រះ រាជា ណា ចក្រ កម្ពុជា ដែល ជា ព្រះ រា ជា ណា ចក្រ អច្ឆរិយៈ។

 

សួន ច្បារ ខាង មុខ សណ្ឋាគារ មានពណ៍ ខៀវ ស្រងាត់ រចនា តាម បែប ខ្មែរ មិន តែប៉ុណ្ណោះ ទីតាំង របស់ សណ្ឋាគារ ផ្តល់ ភាព ងាយ ស្រួយ ក្នុងការ ធ្វើ ដំនើរ ទៅកាន់ មាត់ទន្លេ ព្រះ បរមរាជវាំង ស្ថានទូត និង អគារ របស់ រដ្ឋាភិបាល ផ្សេង។ សណ្ឋាគារ អីនធើខនធីណិនថល ភ្នំពេញ គឺ ជា ជម្រើស ដ៏ ល្អ បំផុត សម្រាប់ ការ ស្នាក់ នៅ ក្នុង គោល បំនង អាជីវកម្ម ឬ ការ លំហែ កាយ ផ្សេងៗ។ ចំនាត់ ថ្នាក់ នៃ សេវាកម្ម សណ្ឋាគារ ល្អ ដែល មាន ចំនួន 346 បន្ទប់ អ៊ីន ធើ ណេត មាន ល្បឿន លឿន បន្ទប់ ទឹក ធំទូលាយ និង ទេសភាព នៃ រាជធានី ភ្នំពេញ។

 

សណ្ឋាគារ មាន ផ្តល់ ជូន នូវ សេវា កម្ម សំរាប់ ការ ធ្វើ អាជីវកម្ម និង ដំនើរ កម្សាន្ត រួម មាន ស្ប៉ា មជ្ឈម ណ្ឌល ហាត់ ប្រាណ, អាង ហែលទឹក បារ ភោជនីយ ដ្ឋាន​ ការ រៀប ចំ ពិធី ជប់ លៀង និង កិច្ច ប្រជុំ ផ្សេងៗ ដែល អាច ផ្ទុក មនុស្ស រហូត ដល់ ទៅ 600 នាក់។ មិន តែ ប៉ុន នោះ ក្រុម concierge របស់ សណ្ឋា គារ យើង ខ្ញុំ នឹង ផ្ដល់ ជូន លោក អ្នក ជូន នូវ ចំនេះ ដឹង ទូទៅ ក្នុង ស្រុក ផ្សេងៗ ថែម ទៀត ផង។

 

ការ ធានា បាន នូវ បទ ពិសោធ ពិត ប្រាកដ។